XCVII H. W. Assé. J. R. Agerbeek. P. D. A. Frankamp. D. de Brauw. W. van Ilolst Pellekaan. J. Reiche. A. D. Seemann. N. A. van Loenen. F. Oberstadt. G. W. van Lommel. A. M. Wessels. A. G. Tengbergen. J. G. Koopman. D. E. Da Costa. SCHERMVEREENIGING TJ AMP OER ADOEQ." Opgericht 26 November 1895. Belast met het toezichtDe Eerste-Luitenant Infanterie F. L. van den Hoff. Bestuur- President> M- A- Snoeck. I Seer.-Penningm.J. H. van Velthuijsen. Leden W. P. Tielenius Kruijthoff. M. G. van Zijll de Jong. P. de Kok. M. J. E. Bos. A. F. van der My 11 Dekker. P. B. van Staden ten Brink. P. J. A. van Mourik. II. W. Assé. P. L. G. Tissot van Patot. J. R. Agerbeek.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 103