CI Leden D. G. Draaijer. H. A. Cramer. P. C. Haalmeijer. L. Dersjant. A. Scheffer. C. Schultz. P. Amiot. J. A. ten Cate. P. L. C. Tissot van Patot. G. W. van Lommel. D. J. Chr. van Reenen. It. Schuursma. N. A. van Loenen. P. D. A. Frankamp. II. W. Assé. G. It. Brouwers. J. A. ltoukens. L. Maurenbrecher. RE VOLVER-SCHIETVEREENIGING vENRICUS Belast met het toezicht: De Eerste-Luitenant der In fanterie F. L. van den Hoff. Bestuur: i President> G- G- Bach- I Secretaris-PenningmeesterJ. Groenhof. BIBLIOTHFEK NEDER LA NDSCH LEGERMUSEUM

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 107