CIV CADETTEN LAWN-TENNIS-VEREENIGING »NE\ER TOO LATE." Belast met liet toezicht: de Eerste-Luitenant der In fanterie R. W. van Wieringen. President, G. A. Scheffer. J Seer.-PenningmeesterG. Th. H. Ragay. es uur. van foi maierieeif c c pejs Rijckent CaptainH. J. van der Tak. Leden J. A. Ten Klooster. H. J. van Veen. C. E. Blaauw. G. E. van Lier. REV0LVER-SC1IIETVEREENIGING *SNIP." Belast met het toezicht: De Eerste-Luitenant der In fanterie F. L. van der Hoff. President, C. P. Winckel. es uurgecr .pen1lingm f j# a. Munniks de Jongh. Leden M. J. van Lakerveld. J. J. Collard. E. Sieburgh.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 110