CVI REV0LVER-SCHIETVEREEN1GING BUFFALO DILL Opgericht 10 October 1805. Belast met liet toezichtde Eerste-Luitenant der In fanterie D. Makkink. I President, A. F. van der Mijll Dekker. Bestuur: ge(ir.perinin-gmeesterM. J. E; Bos. Leden J. 11. van Veltliuijsen. S. G. Ladings. G. E. van Lier. L. J. de Wolf. REVOLVER-SCHIETVEREENIGING dDE WESP." Opgericht 16 October 1808. Belast met liet toezicht: de Eerste-Luitenant der I fanterie F. L. J. van de Pol, i PresidentF. A. Janssen van Raay. Bestuur: J gecrrpenningmeesterG. C. Beltman. Leden P. A. van der Burg. E. 1). B. Mans. r T

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 112