CVII REVOLVER-SCHIET VEREENIGING SAGITTARIUS." Opgericht 10 October 1896. Belast met het toezicht: de Kapitein der -Infanten (O.I.L.) B. M. Goslings. f PresidentJ. C. Cramwiïickel. Bestuur: Secretaris, G. J. Jannette Walen. PenningmeesterII. IJssel de Schepper. Leden J. W. M. Diemont. C. A Rem inert. J. Feikema. REV0LVER-SC1IIETVEREEN1GING: CUPIDO." Opgericht 14 October 1897. Belast met het toezicht: de Eerste-Luitenant der Artil lerie J. T. Marx. President, J. J. Iloogeboom. estuuij gecr .penningmees(erSuermondt. Leden F. G. H. M. Steenberghe. E. R. Bijleveld. F. J. J. Baron van Heemstra. 0. L. Baron Bentinck. Jhr. A. J. F. H. Wittert van Hoogland.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 113