CIX REVOLVER-SCHIETVEREENIGING »MADJOE Opgericht 1 October 1895. Belast met liet toezicht: De Eerste-Luitenant der Infan terie F. J. Bijvoet. Bestuur' i ^res^en^ Fransscn. Secr.-PenningmeesterD. van Riemsdijk. Leden C. L. Stennekes. J. S. G. Rink. J. L. van Riemsdijk. REVOLVER-SCHIETVEREENIGING i» HA LI." Opgericht 3 October 1898. Belast met het toezicht: de Eerste-Luitenant der Infan terie A. Copes van Hasselt. President, P. V. M. F. Amiot. Secr.-Penningm. J. D. Pb. Bouman. Leden C. W. ten Brink. A. II. Hofkamp. W. J. Meijnema. Bestuur

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 115