CXXI1I ConradWaterbouwkundige aanteekeningen over de Zeeuwsclie oeververdediging. Kla&en, L., llandbuch der Fundirungs-Methoden im Hochbau, Brückenbau und Wasserbau. Medley, India and Indian engineering. Three lectures delivered at the Royal English Inst. Becker, M., Der Brückenbau, mit Atlas. IieinzerlingDie Bracken in Eisen. GralyA., Description des appareils de maeonnerie les plus remarquables employés dans les construc tions en brique. Rüline, J. F., Lehrbuch der Kalk-, Cement-, Gips- und Ziegelfabrication. Wenck, J., Die Lehre von den Baumaterialen. Grothe, D., Mechanische technologie. liet ijzer, zijne bewerking, eigenschappen en toepassing. Tideman, R. J., IJzer en staal. Eene beschrijving van de wijzen waarop men ijzer en staal wint uit de ertsenmet Atlas. BoersmaHet ornament of de leer der versiering (vorm) in de theorie en de praktijk van de nijverheid. BucherB., Kunstnijverheid. LethebyLes aliments. Neyt, Sprokkelingen op waterbouwkundig gebied. Darstellung, Gemeinfasslichedes Eisenhüttenwesens. Geographic. Slieler, A., Iland-Atlas fiber alle Theile der Erde und über das Weltgebaude.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 129