CXXVI WüppermannW. F. A., De geschiedenis van den tiendaagschen veldtocht. SchoenmakerJ. P., Het verraad van Lombok. Schetsen uit den Atjeh-oorlog. Idem2e Bundel. Bruinsma, J. T.D De verovering van Atjeh's Groote Missigit. Onze versterking in het Landschap Edi. De militaire loopbaan van G. J. ter Woord. Jaeger, W., Van Ginds. Herinneringen van een jong invalide. Idem, 2e bundel. Jacobs, J R., Neêrlands driekleur in Ned.-lndië. Uit het Indisch krijgsleven. Rüslow, W.Der Krieg gegen Ruszland, politisch- militarisch bearbeitet. Krijgsgeschiedenis van den nieuwen tijd 1792—1856. Geschichte des ungarischen Insurrectionskrieges in den Jahren 184849, 2 Th. Der italienische Krieg von 184849. Der italienische Krieg 1859 politisch-militarisch beschrieben. De Iialiaansche oorlog van 1859. Naar het Hoogd. door L. C. de Fremery. Der italienische Krieg 1860politisch-militarisch beschrieben. De Duitsch-Deensche oorlog van 1864, door F. de Das. De oorlog van I860 in Duitschland en Italië, door J. F. Stieltjes.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 132