C XXVI11 Leibicli0., Erlebnisse eines freiwilligen Jiigers 1870-71. Gerlach, A. J. A., Fastes militaircs des Indes orien tal es Néerlandaises. Lange11. M.Het Nederlandsch Oost-Indisch leger ter westkust van Sumatra (18191845), 2 din. Perelaer, M. T. II., De Bonische expeditie. Krijgs- geheurtenissen op Celebes 1859, 2 dln. Rees, W. van, Montrado. Geschied- en krijgskundige bijdrage betreffende de onderwerping der Chineezen op Borneo. De Bandjermasinsche krijg 1859—18G2, 2 dln. Idem, nader toegelicht. Vlijmen, B. R. F. van, Bali 18G8. Eene bladzijde der Indische krijgsgeschiedenis. Weüzel, A. W. P., De oorlog op Java van 1825—1830, 2 dln. Schetsen uit het oorlogsleven in Ned.-Indië. MeijerII. F., Atjeh van Dec. 1875Sept. 1876. Expeditie tegen het Rijk van Samalangan. Timmermans, L. J. T., Geschriften. Wisknnde. Bordes, J. P.. de, W. G. Ilojel en F. J. v. d. Berg, liet leven en de werken van den Generaal-Majoor J. P. Delprat. Bourdon, Application de l'algèbre a la geometrie. Briot, Ch.Lecons d'algèbre conformes aux programmes ofliciels de l'enseignement des lycécs. 2 vol. Briot et Bouquet, Lecons de trigonometrie conformes au programme de l'enseignement des lycées.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 134