cxxxm Meister, Bilder aus Java. MelantjongAtjeh a vol d'oiseau. Muller, S., Reizen en onderzoekingen in den Indisclien Archipel. Rosenberg, G. R. H. von, Reistochten in de afdeeling Gorontalo. Reis naar de Zuid-Oostereilanden in 1865. Schwaner, C. A. L., Borneo. Beschrijving van het stroomgebied van den Barito, 2 dln. Verkerk PistoriusA.W. P., Studiën over de inlandsche huishouding in de Padangsche bovenlanden. Veth, P. J., Borneo's westerafdeeling2 dln. Wallace, A. R., Insulinde. Het land van den orang- oetan en den paradijsvogel, 2 dln. PerelaerM. T. HEthnographische beschrijving der Dajaks. Borneo van Zuid naar Noord. Noordwest en Zuidoost. Finsch, 0., Neu-Guinea und seine Bewohner. Nieuw-Guinea ethnographisch en natuurkundig onderzocht en beschreven. Gerlach, A. J. A., Nederlandsch Oost-lndië. Onze Oost. PornpeA.Geschiedenis der Nederlandsche over- zeesche bezittingengeschetst ten dienste van het onderwijs. Sluers, II. J. J. L. de, De vestiging en de uitbreiding der Nederlanders ter westkust op Sumatra, 2 dln. Lith, P. A. van der, en J. Spanjaard, De staats instellingen van Nederlandsch-Indië. Smulders, G. M., Geschiedenis en verklaring van het

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 139