cxxxv Letterkunde. a. Neclerlandsche. Beer PoortugaelJ. G. G. denLevensschets van D. J den Beer Poorlugael. BeersJ. van, Gedichten. BeetsN., Dichtwerken. Bosboom-ToussaintRaymond de Schrijnwerker. Ro mantische werken. Brouwervan Limburg Romantische werken2 din Busken Iluet, Oude romans, 2 dln. Idem nieuwe reeks, 5 dln Idem 2 Idem 4de reeks, dl. 16 Da Gosla Kompleete dichtwerken. Genestetde Dichtwerken. Haar, terGedichten. IiaverschmidtFamilie en kennissen. HüdebrandCamera obscura. HooftGedichten. LennepvanOnze voorouders. Ferdinand Iluyck. De roos van Dekama. De Pleegzoon. Mulder, Jan Faessen, 2 dln. MultatuliMax Iïavelaar. Oppel, K., Tamboer en Generaal. Potgieter, Proza. Rees, W. A. van, Novellen, 6 dln. Schimmel, De eerste dag eens nieuwen levens. Romantische werken, 3 dln.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 141