VIII steeds ter zijde heeft gestaanis zij in staat de Almanak zooals zij daar voor U ligt, aan liet Korps aan te bieden. Zij behoeft geen verdere introductie. Gij allen weet, over welke krachten zij te beschikken haden wat tot stand had gebracht kunnen worden wanneer de toewijding van het Korps voor zijn Almanak grooter ware geweest. De Redactie. D. Noot der Redactie: Dit voorwoord was reeds door den President Diemont geschreven toen hij zich genoodzaakt zag uit de Redactie te treden. De Redactie voelt zich gedrongen om hierbij namens het Korps haren oud-President dank te zeggen voorde groote toewijding, door hem betoond als Redactielid van den Almanak 1898, zoowel als bij de samenstelling van dezen jaargang.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 14