OVERZICHT HET BESTUUR EN HET PERSONEEL KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE, BETREFFENDE DER 1838—189». Dooi' de welwillendheid van den Hoogedelgestrengen Heer Kolonel, Gouverneur der K. M. A.werden wij in de gelegenheid gesteld dit overzicht, reeds gedeeltelijk in den Cadetten-Almanak jaargang 1883 opgenomenthans in zijn geheel te plaatsen. De Redactie. 10

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 151