CXLVI Gouverneur. Ran". Commandant. Rang. Gunkel, K. A. n Gunkel, K. A. GunkelK. A. (d) Luit -Generaal, Koek, P. B. (a) Commandant. Kock, P. B. (b) Commandant. Stecnberghe, M. A. (0 Commandant. Luit.-Kolonel der Art. Majoor der Art Bij Koninklijk Besluit van 8 October 1830 10 Juni 1830 Seelig, H. G. (g) lste Commandant. SeeligH G. lste Commandant. Seelig, H. G. lste Commandant. Seelig, H. G. lste Commandant. Seelig, H. G. lste Commandant Seelig, H. G. Lu it.-Kolonel der Art. Kolonel der Art. Delprat, J. P. 2de Commandant. DelpratJ. P. 2de Commandant. DelpratJ. P. 2de Commandant. Delprat, J. P. 2de Commandant. DelpratJ. P. (m) 2de Commandant. Delprat, J. P. Commandant. Kapitein- Ingenieur. Maj .-Ingenieur.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 152