CXLVIII Jaartal. Begin- Gouverneur. Rang. Commandant. Rang. cursus. 1842 SeeligH. G. Kolonel der Art. DelpratJ. P. Commandant. Maj.-Ingenieur. 1843 SeeligH. G. Delprat, J. P. Commandant. 1844 Seelig, H. G. (A) DelpratJ. P. Commandant. Luit.-Kolonel Ingenieur. 1845 Seelig, H. G. Gen.-Majoor. DelpratJ. P. Commandant. 1846 Seelig, H. G. Delprat, J. P. Commandant. 1847 Seelig, H. G. DelpratJ. P. Commandant. D D

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 154