CLIII Cadetten. Caval. 1 Genie. Totaal. 124 36 126 40 326 (a) 30 April 1861 uit de steikte. 30 April 1861 Van Overstraten. (Ij) 20 April 1861 Kuijck. 1 127 31 121 39 318 (c) 23 Juni 1862 Luitenant-Kolonel. 167 25 98 36 326 172 23 96 34 325 179 19 89 32 319 187 17 £6 33 333 d19 Februari 1866 Luitenant-Generaal. (e) 18 April 1866 Kolonel. 193 19 78 31 321 1 Februari 1867 uit de sterkte. 11 Maart 1867 Schönstedt. g12 Januari 1867 uit de sterkte. 3 Jan.1 Febr. 1867 Schönstedt, Commdt. 19 Maart 1867 Gerlach Commandant. 138 14 54 22 228 (h31 Maart 1868 uit de sterkte. 1 Mei 1868 Engelvaart. (i) 22 April 1868 Luitenant-Kolonel. 101 12 66 22 201 (l) (k) 8 Juni 1869 Kolonel. (7) Van dat jaar af sterkte op 1 September. 81 19 65 28 193 41 17 57 19 134 (m) 27 Januari 1871 uit de sterkte. 11 Februari 1871 Van der Star. 26 11 36 14 87 (n) Gouverneur en Commandant. 14 Februari 1872 eervol ontheven. 22 1872 Engelvaart, Gouverneur. 4-5 a «S3 <4-1 HH 4J Sh Aanmerkingen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 159