J CLIV Jaartal. Begin- cursus. Gouverneur. Rang. Commandant Directeur der Studiën of Eerste Officier. Rang. 1872 Engel vaart, A. Gen.-Mojoor. HojelW. C. Directeur der Studiën. Kapt. der Art. 1873 EngelvaartA. Hojel, W. G. Directeur der Studiën. 1874 Engelvaart, A. HojelW. C. Directeur der Studiën. 1875 Engelvaart, A. (a) Hojel, W. C. {b) Directeur der Studiën. 1876 Van Willes, N. Hojel, W. G. (c) Directeur der Studiën. Majoor der Art. 1877 Van Willes, N. d Simon, M. C. F. (e) Eerste Officier. 1878 SimonM. C. F. Luit.-Kolonel der Artillerie. Pompe, A. Eerste Officier. Majoor der Inf. 1879 Simon M. C. F. Pompe, A. Eerste Officier. Luit.-Kolonel der Infanterie. 1880 SimonM. C. F. Pompe, A. Eerste Officier. 1881 SimonM. C. F. PompeA. Eerste Officier. 1882 SimonM. C. F. Pompe, A. Eerste Officier. 1883 Den Beer Poortugael J. G. C. Kol. Gen. Staf. PompeA. Eerste Officier.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 160