CLVIII Jaartal. Begin- Gouverneur. Rang. Commandant, Directeur der studiën Rang. cursus. of Eerste Officier. •1894 van PeschG. L. [a] Kolonel der Art. de WildeP. C. (4) Eerste Officier. Majoor der Art. 1895 van Peschj C. L. de Wilde, P. C. Eerste Officier. 1896 van PeschC. L. de Wilde, P. G. Eerste Officier. 1897 van Pesch C. L. [d de Wilde, P. C. (e) Eerste Officier. 1898 van Dam van Isselt J. T. T. C. {f) Kolonel der Inf. de WildeP. C. (g) Eerste Officier. van Nocten S. I. [h] Eerste Officier. Luit.-Kol. der Artillerie. Majoor der Art. D

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 164