JAARVERSLAG VAN NOVEMBER 1897-DECEMBER 1898. Weer is een jaar verstrekenen daarmede is onze Academie, is onze Almanak weer een jaar ouder ge worden. Aan ons is thans de taak U de gebeurtenissen van dat jaar, al het lief en leed, in dien tijd onder vonden weder voor den geest te halen. U dit alles in weinige minuten opnieuw te doen doorleven, deze taak is noch gemakkelijknoch dankbaar. Wil het ver slag namelijk aan de beide eischen«niet langdradig" en «nauwkeurig" voldoen, dan achten wij onze krachten daartoe te gering. Mochten wij er echter in slagen oude herinneringen voor U te doen herleven bij het lezen van de volgende regelen, dan zullen wij onzen weinig dankbaren arbeid ruim beloond achten. Reeds voordat de maand December aanbrakdeed onze football-club «Velocitas" van zich spreken. Tweemaal behaalde zij eene overwinning en wel: op «Brabantia" met G1 en op de «II. V. V." met 31.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 181