cxc gezegd zijn vóór de avond zelf behandeld wordt. Goede leiding is bij alle organisaties van het grootste belang en deze was hier in de beste handen. De hoofdcommissie bestond uit de heeren kapt. J. Vos, en de 1ste luits. F. L. van den Iloff, A. M. van Wijk, C. P. van Ginkel en F. J. Bijvoet. De commissie uit het cadettenkorps was samengesteld als volgt: De cadetten Donner, SporryTielenius Kruijthoff Hansen, Bueno de MesquitaVan der Schoot en Van der Dussen. De cadet Lasonder had de functie van ceremoniemeester. De groote zaal van Concordia was voor de ontvangst der gasten prachtig gedecoreerd; de firma LefelOomen en de bloemist Van Eijk haddenonder aanwijzing van de daartoe bestemde commissie, een schoon geheel tot stand gebracht. Op den achtergrond van het tooneel was een kolossale wapen-trophee geplaatst, waartusschen in vlammend schrift M. A. met de Koninklijke Kroon daarboven schitterde. Bij het binnenkomen van den Kol.-Gouverneur speelde het Symphonie-orchest van het cadetten- korps het »Wien Neerlands Bloed", alle aanwezigen stonden op en kort nadat de plaatsen wêer hernomen warenging het scherm op. De cadet-sergeant. J. J. Donner kwam op het tooneel, sprak in welgekozen bewoordingen een hartelijk welkom

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 196