CXCIV apotheose. Tot driemalen moest het voordoek opgehaald worden, de laatste maal was Willem I afgestegen en stond vooraan op het tooneel; toen kon nog beter over de goede gelijkenis geoordeeld worden. Zij was uitmuntend. Applaus, nogmaals applaus en toen begonnen de aanstalten voor het bal! Bal! en dan nog wel cadetten-bal is een woord dat te Breda een buitengewonen invloed uitoefent op de rust in vele gezinnen, 't Is uit met de rust, plannen worden gemaakt en weer opgegeven, toiletten krijgen een bijzondere beurt of worden vernieuwd, logees worden gevraagd, piano- en andere lessen verzuimd en hoe meer het tijdstip nadert om naar het bal te gaan, hoe grooter ook de agitatie wordt. Gelukkig oogenblik wanneer de illusie eindelijk verwezenlijkt is en het balkaartje, door een dei- commissarissen aangeboden, in handen is. Zou het vol komen? ZouWij zullen verdere bespiegelingen laten varen en met genoegen consta- teerendat het aantal dames zeer groot was en een keur van toiletten te zien gaven. De lieeren waren in de minderheid, voor menigeen was dit «kassian," toch waren er nog voldoende om de danszaal meer dan genoeg te vullen. Dat het «zeer geanimeerd" hier geheel van pas is, blijkt wel hieruit dat, toen het militaire klokje van gehoorzaamheid het cijfer III aanwees, de zaal

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 200