XVI JAARTELLINGEN EN TIJDPERKEN VOOR HET JAAR 1899. Het jaar onzer Christelijke jaartelling is. 4899. der Juliaansche periode6672. Joodsche Tijdrekening, beginnende 27 September5060. i> sedert de stichting van Rome 2652. der Turksche Hegira, beginnende 28 Juli 18961317. De Zondagsletter isA. Zonnecirkel. 4. Guldental19. Epacta. XVIII. Romeinsche Indictie6. ALGEMEENE CHRISTELIJKE FEESTDAGEN. Nieuwjaarsdag 1 Jan. Goede Vrijdag 31 Maart. Paschen 2 en 3 April. Hemelvaartsdag 11 Mei. Pinksteren 21 en 22 Kerstmis 25 en 26 Dec. 1SRAELIETISCHE FEESTDAGEN. Purim24 Feb. Paschen26 en 27 Maart en 1 en 2 April. Pinksteren15 en 16 Mei. Tempelbrand. 16 Juli. Nieuwjaar 5 en 6 September. Groote Verzoendag14 September. Loofhuttenfeest19, 20 en 26 Vreugde der Wet10 Inwijding van den tempel27 November.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 22