ijfe wilt officier worden. - Wees vóór alles soldaat. VOORWOORD DER REDACTIE. Een der officieren dezer Inrichting wees ons op onderstaand stukje, voorkomende in liet Jaarboekje voor de Koninklijke Militaire Academie van 1851." Gaarne nemen wij het over in onzen Almanakin de overtuiging dat ook voor ons zeer veel te leeren valt uit dit warm geschreven opstel. Al zijn in den loop der jaren sommige toestanden gewijzigdde Cadet zelf is onveranderd gebleven. og slechts weinige maanden en het vierde studie jaar is volleerdeen stapel blaauwe cursussen van wat ben je me is geslikt; hun inhoud wordt telle quelle op een luisterrijk examen uitgekraamd de cursussen hebben dan uitgediend en volgen voor het meerendeel het versleten mouwvest; de bajonet wordt afgeslagende degen aangegorden de Kadet is Officier! aftiic

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 252