73 uwe armoede, zonder afgunst zelfs in de vergetelheid uwer nederige stelling blijven; ge zult aan uw karakter die kalme maar ferme plooi gevenwelke de stempel van 't ware soldatenhart is; en waar ge uwe loopbaan ook eindigen moogt, het zij in de zegepraal der overwinning op het slagveldof als arm gepensionneerde door ziekte en rhumatisme afgemat op het ziekenleger, ge zult u met die zalige overtuiging kunnen neêrstrekkenvlk heb mij van mijn soldaten- pligt naar eisch gekweten!"

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 275