Eene bijdrage tot de kennis van Land en Volk van het Gouvernement Kilacadmon en Onderlioorigheden. 3È& Ligging. 'et gouvernement is samengesteld uit het Gouver nement Kilacadmon en de onderlioorigheden Knollenlust en Jachtland. Kilacadmon, met gelijknamige hoofdstad is de naam van een schiereiland van het groote vasteland van Berda; de verbinding heeft plaats door den Koepelberg, die in 't Z.W. gelegen, den toegang geeft tot de reeds genoemde onderhoorigheid Jachtland. Grenzen. De noordelijke oever van het schiereiland wordt omspoeld door de Markzee, de westelijke door de Kilacadmon-baaide oostelijke en zuidelijke door de Valkenberg-golf. De noordelijkste punt draagt den naam van Quaran taine-kaap; terwijl de verst vooruitspringende landtongen aan de W.-zijde gevormd worden door de Batterij

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 276