75 lste, 2de en 3de punt; de Valkenberg-golf ten Z. bet smalst, is overbrugd door de Grootepoort-brug, welke leidt naar een uitgestrekt, steenachtig, hier en daar met alang-alang begroeid plateau: het begin van Berda. De brug is een kunstwerk van waarde; terwille van hare kostbaarheid is het draven met paard en wagen daarop verboden. Rivieren. Het aantal rivieren, voor de scheepvaart geschikt, bepaalt zich voornamelijk tot de Heraugière- of Turf vaart, welke door een uitgebreid sluizenstelsel in ver binding staat met de Stille Havenzee. Gesteldheid van den bodem. De bodem is over het algemeen vlak te noemen; in het N W. verheft zich het Batterij-gebergte. In het zuiden de Koepelberg, met herstellingsoord voor ge nezende zieken en een Nationaal Park. Het middengedeelte is laag gelegen en bestaat uit eene aaneenschakeling van eilanden, die des winters onder water staanhier en daar liggen verspreid eenige negeriën. In het oosten strekt zich een slecht begroeide bergreeks uit, die onder den naam van Walletje" bekend staat; enkele schrijvers beschouwen haar als te zijn de eerste uitloopers van het Seters-gebergte. Klimaat. Hoewel het schiereiland aan alle zijde door water is omgeven, kan men het klimaat veilig rangschikken

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 277