76 onder de rubriek vastelandsklimaat. Des winters is de koude van zeer ernstigen aard, waarom aan de bevolking in dat jaargetijde dan ook van regeerings- wege het dragen van den pels wordt voorgeschreven. Dierenrijk. Het dierenrijk is vrij sterk vertegenwoordigd; onder de viervoetige zijn die van het geslacht Hippos" het meest in aantal; zij hebben echter opgehouden in wilden staat te leven en worden op zorgvuldige wijze verzorgd. Men treft ze bijna uitsluitend aan in de onderhoorigheid Knollenlust. Van de familie der katten zijn nog slechts weinige exemplaren aanwezig; tot hen schijnt te behooren een waarschijnlijk mythisch dier, welks bestaan door de geleerden nog niet is vastgesteld. De bevolking geeft het den naam van «Kater". In het Batterij-gebergte treft men sporadisch eenige klipgeiten aandie zich over eene zeer hooge achting mogen verheugen. Onder de offers, die de bevolking hun brengt, speelt tabak een groote rol. Van de vogels zien wij slechts kippenuilen en eenden; naar men zegt, komen echter uilen en eenden in vrij groot aantal voor. Ten laatste wordt de aandacht gevestigd op het totaal gebrek aan kevers; door gepaste maatregelen van de regeering is men er in geslaagd deze schadelijke insectensoort zoo goed als geheel te weren.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 278