2, JSympathie. 91 Zie, de inborst der menschen is zoo verschillend. Geen twee, gelijken in neiging en willen geheel op elkaar. Soms zelfs, ja dikwijls, komen de gemoederen met elkaar in botsing: zoo was er altijd strijd, twist en tweedracht. Maar gelukkig dikwijls ook bestaat er groote overeenkomst in karakter; een heerlijk gevoel van sympathie doorstroomt zacht verwarmend 't bloed; 't is alsof onzichtbare draden zich spinnendie elkan ders hart en geest verbinden en doen opgaan in dezelfde gevoels- en gedachtenwereldzoo ontstaan vaak ge negenheid vriendschapliefde. En dan te zamen te zijn met wie men «sympathiseert", dan te sprekenintiem over alles waarin we belang stellen, elkanders gedachten te raden en aan te vullen, elkanders ideeën te toetsen te voelen telkens inniger de ziele- en geestesverwantschap dat doet dubbel genieten van het leven. Jo.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 293