131 Berisping C.-C1. En toen hij later afscheid nam Was 'theertje zacht gelijk een lam. Luilekkerland. Zingende bajadère. der unsagbar wehmütige Gesang einer süszen und weiehen Frauenstimme drang an des Lauschen- den Ohr. Russische Kriegshilder Kamp. Waar zijn toch mijne kleeren? Maleisch. Van Eek. Oudste bij keet. Ilij heet N. N. Maleisch. Van Eek. Overgangsexamen van een aspirant asymptoot. is dit slechts een daad van vertwijfeling, dan wordt het welslagen der onderneming ernstig bedreigd. Iioogeboom en Pop. Voorrechten. Deez' perzik gaf mijn vader mij, Omdat ik vlijtig leer. Van Alphen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 335