142 In de pot. Als ich noch ein Knabe war, Sperrte man mich ein. Goethe. Looppas. Wij maken per minuut, 'tis kras, Al meer dan honderdtwintig pas. Luilekkerland. Buffet kegelbaan. Deze verbetering, van groot belang voor den handel, was ook voor liet leger van beteekenis. Nijpels. Oppassers eetzaal. Sie tragen die Würste, die Schinken so klein, Und Braten und Fisch und Geflügel herein. Goelhe. Asymptoot. Een dubbel onverstand beeft over U gebied, Een weetniet zijt gij, vriend! en gij en weet bet niet. J. de Decker. Slapen in de Les. Wonderzoete tooverdroomen Waar de geest soms in verdwaalt. V. Loveling.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 346