143 Examen. 'k Riepik weende Ja'k versteende Maar de dag des jammers kwam. Bilderdijk. Verlof. Gij versiert ons naakt bestaan Troost de smarte, droogt den traan. Versnaeyen. 0 p s n ij d e r. En vergroot het kleinst genot. Versnaeyen. Provoost. Die at droog brood, en schaamde 'tzich, En sprak er niemand van. Staring. Voorrechten voor studie. Dit is voor Piet, die daag'lijks, als de meester roemt, zijn les het beste kent. Staring. Gestraft voor keetmaken. Wie is er, die ons 'tlied verbiedt, Waar vreugde en lust in klinken? Bilderdijk.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 347