INHOUD. Bladz. Officieren, belast met het Algemeen Toezicht, v. Commissie tot Redactie. V. Een woord voorafvu. Proclamatie van Hare Majesteit de Koningin- Weduwe Regentesx. Proclamatie van den 31 sten Augustus 1898, betreffende de aanvaarding der regeering door Hare Majesteit, Koningin Wilhelmina. xii. Toespraak, gehouden door Hare Majesteit, Koningin Wilhelmina, den 6den September 1898xiv. Jaartellingen en tijdperken voor het jaar 1899. xvi. Algemeene Christelijke Feestdagenxvi. Israëlietische Feestdagen. R. C. Feest- en Vastendagen. Eclipsen De vier Jaargetijden Kalender. Kalender voor de negentiende eeuw. xxxii. Geboortedagen van de Leden van het Konink lijk Huisxxxiii. Staten-Generaalxxxiv. Ministeriexxxiv. Inspectie Militair Onderwijsxxxiv. XVI. xvü. XVIII. XVIII. xix.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 349