MENGELWERK. Bladz. Bij het Portret3. Majoor Donder, door J9. 6 September 1898, door G. II20. Eerste bedrijf uit »IIarald de Skalde", door Urfelan. 26. De Revue, door S. N37. De Ruïne, door Urfelan40. Van één volk, door Vera41. Herfststemmingdoor d. W49. Ge wilt officier worden. Wees vóór alles soldaat50. Eene bijdrage tot de kennis van Land en Volk van het Gouvernement Kilacadmon en Onder- hoorigheden door Sjang74. Te Laat, door Frits 81. De Blinde, door Urfelan89. Twee Albumbladen, door Jo90. Eens Grijsaards dood, door Urfelan92. Haar Kind, door D94. De Koninginneboom met bank op het buitenplein der Koninklijke Militaire Academie, door J. W. C. Beelenkamp97. Minnelied. .110.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 351