KALENDER VOOR DE NEGENTIENDE EEUW. XXXII Dinsdag, j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 c. A. Gewone jaren. B. Schrikkeljaren. Men vermindcre liet cijfer (C) boven den datum (D) met dat boven dc maand (A of B) en telle in de tabel der jaren zooveel kolommen verder, als liet gevonden algebraïsche verschil aangeeft. De dag, boven de aldus verkregen kolom gesteld, is de gevraagde. 14 Juli 1 877 geeft dus: 7 2 8; 5 kolommen na 1877 vindt men die, waarboven ./Zaterdag" gesteld is. 22 December 1877 geeft: 1 3 2; 2 kolommen van 1877 af terug tellende, leest men //Zaterdag". Zondag. Maandag Woensdag. Donderdag. Vrijdag. Zaterdag. 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1. 3. 4. 5. 6. I). 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 A Januari 31 i October 81. April 30. Juli. 31. September 30. December 31. Juni 30. Februari 28. MaaTt 31. November 30. Augustus 31 Mei 31. B. i Januari April l Juli 81. 30. 31. September 30. December 31. Juni 30. Maart 31. November 30. Februari 29. Augustus 31. Mei 31. October 31.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 38