STATEN-GENERAAL. MINISTERIE. INSPECTIE MILITAIR ONDERWIJS. XXXIV Eerste Kamer. 50 leden. Voorzitter: Mr. A. van Naamen van Eemnes. Tweede Kamer. 400 leden. Voorzitter: Mr. J. G. Gleichman. Mr. W. H. de Beaufort, Minister van Buitenlandsclie Zaken. Mr. P. W. A. Cort van der Linden Minister van Justitie. Mr. H. Goeman Borgesius, Minister van Binnenlandsclie Zaken. Jhr. J. A. BoëllGep. Vice-admiraal, Minister van Marine. Mr. N. G. PiersonMinister van Financiën. K. Eland, Luitenant-Generaal, Minister van Oorlog. G. LelyMinister van Waterstaat, Handel en Nijverheid. J. T. Cremer, Minister van Koloniën. Pommeren, C. P. van, (0.N.4), (35), Gencraal-Majoor. DoverenA. van(0. N. 5)(30), Kapitein van liet 4de Re giment Infanterie, toegevoegd aan den Inspecteur. Spengler, Jhr. B. L. van, (P. K. 4), 1ste Luitenant van het Regiment Grenadiers en Jagers, werkzaam ten bureele van den Inspecteur.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 40