XXXVI Leden. S. I. van Nooten, Majoor, Eerste Officier. N. C. Grotendorst, Hoogleeraar. A. HoogeboomKapitein. W. H. Piepers, Ritmeester. J. J. Berkhout, Kapitein. P. C. J. Noorduijn J. Vos, P. A. Spaan, Plaatsvervangende Leden. B. M. Goslings, Kapitein. J. M. Baron van Boccop4 steLuit. J. C. Logger, J. F. Schmöle, D. Makkink, F. L. J. van de Pol Secretaris. De Adjudant van den Gouverneur. Raad van Hoofdadininistratie voor het cursusjaar 1898-4899. Voorzitter. De Gouverneur. Leden. J. Vos, Kapitein. P. A. Spaan, Plaatsvervangende Leden. D. Makkink, steLuit. F. L. J. van de Pol, Secretaris. De Kapitein-Kwartiermeester.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 42