XXXVIII A. Hoogeboom, (20), Kapitein der Infanterievoor de tactiek, strategie en krijgsgeschiedenis, het reglement van krijgstucht, de oorlogsgebruikende militaire aardrijkskunde, het militair strafrechthet theoretisch en practisch onderricht in den velddienst, zoomede liet lijn- en topografisch teekenen van de cadetten der infanterie en cavalerie. (Geeft les in tactiekstrategie en krijgsgeschiedenis tactische- en belegeringsoefeningen op de kaarten militaire aardrijkskunde). W. H. Piepers, (0. N. 5), (20), (Wasa), Ritmeester voor het gedeelte der tactiek, reglementen, excer- citiën en bijzondere oefeningen voor dat wapen en de rij- en africhtingskunst, paardenkennis en paardrijden. (Geeft les in tactiek, rij- en africhtingskunst en paardrijden). J. J. Berkhout, (25), Kapitein der Artillerie, voor de artilleriewetenschap in haren vollen omvangde daar mede verband houdende theoretische en practische oefeningen en het maken van de daarop betrekking hebbende teekeningenbenevens het topografisch teekenen voor de Cadetten der Artillerie. (Geeft les in artillerie, lijnteekenenbelegerings oefeningen op de kaart, en aanval en verdediging van vestingen). P. C. J. Noorduijn, (20), Kapitein der Genie, voor de geniewetenschap in haren vollen omvang daar onder de geodesie, zoomede het landmeten en waterpassen begrepen de daarmede verband

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 44