HH. OFFICIEREN EN BERGERBEAMBTEN XL11I j^AAM- EN j^WAE^TIEE^LIJST VAN der Koninklijke Militaire Academie. Dam van Isselt, J. T. T. C. van, Kol.-Gouverneur. Eigen woning, Kasteelplein, 13. Nooten, S. J. van, Majoor Eerste Officier. Eigen woning, Academie, 10. Roest van Limburg, T. M.1 ste Luit.-Adj. Eigen woningAcademiesingel1 Steijn, G. van, Kapt.-KwartiermEigen woning, Emmastraat, 14. Jager, J. J. de, Kapt. Adm. van Kleeding. Eigen woning, Mauritsstraat, 22L Bartolotti Rijnders, J. J. P. C Offic. v. Gez. 1 ste kl. Eigen woning, Academie, 14. Broers, Dr. C. W., Offic. v. Gez. 2de kl. Eigen woning, Seeligsingel11. Rijnenberg, L. J. M Paardenarts2de kl. Eigen woning, Mauritsstraat, 8. Vos JKapt. der Inf. Eigen woning, Delprat- singel, 15. lloogeboomA., Kapt. der Inf. Eigen woning, N. Ginnekenweg, I, 114. Spaan, P. A., Kapt. der Inf. Eigen woning, Catha- rinastraat, 14^. Goslings, B. M., Kapt. der Inf. NysVeemarkt, 22.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 49