r r NAAMLIJST DER CADETTEN. LXIX (gerangschikt volgens anciënniteit.) I Infanterie hier te lande; 1' Infanterie Oost-lndië. C Cavalerie C' Cavalerie A Artillerie A' Artillerie G Genie G' Genie Com NAMEN. pagnie m A. 4. J. J. Donner I 3 A. 2. C. A. Bik I 3 A. 3. J. J. Sporry I' 3 B. 4. C. A. Remmert 1' 3 B. 5. P. Halberstadt I 3 B. 6. J. C. Cramwinckel G 3 A. 7. G. L. M. H. Higly A 3 B. 8. J. C. A. Bannink 3 B. 9. S. G. N. Nauta Pieter A 3 A. 10. R. II. A. van den Wall Bake A 3 A. 41. F. A. Janssen van Raaij G 3 B. 42. W. J. Jeltes C 3 A. 43. W. P. Tielenius Kruythoff l 3 B 14. W. A. M. van Nieuwstadt A 3 B 45. P. R D. de Kok 3 B. 46. G. J. C. Bodde A' 3 A. 47. P. Clerk I 3 B. 48. J. H. A. de Yoogt 1' 3 A. 49. F. H. Dolleman A 3 B. 20. H. Jespers I 3 B. 21. G. A. W. Massink I 3 A. 22. J. B. van der Dussen C 3 U cö c3 G <D 'a? P4 03 G

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 75