XG F. J. J. Baron van Heemstra. L. H. A. Crommelin. H. L. Borwater Stennekes. W. A. H. van Bleijenburgh. A. P. MA. Storm de Grave. J. G. Koopman. P. H. M. Teupken. H. A. M. Sassen. CADETTEN-LAWN-TENNIS-CLUB »SUB PROSIT." Opgericht 15 October 1889. Belast met het toezicht: De Kapitein der Infanterie A. Hoogeboom. Eerelid: De Tweede-Luitenant der Infanterie F. E. Knoote. PresidentG. W. de Bruijn. Secr.-Penningm., F. G. H. M. Steenberghe. Comm. van het MaterieelJhr. A. F. J. II. Wittert van Hoogland. Leden F. II. Dolleman. J. Kamphuis Suermondt. J. J. Hoogeboom. Jhr. C. J. Laman Trip. Bestuur KEGELCLUB: »K(EGELT) M(ET) AiMBITIE)." Belast met het toezicht: De Eerste-Luitenant der Infan terie F. L. van den Hoff. PresidentR. H. A. van den Wall Bake. Secretaris, W. J. Arriëns. PenningmeesterP. Ilalberstadt.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 96