XCI1I Bestuur President, W. P. Tielenius Kruijthoff. Seer.-PenningmeesterH W. van Kerkwijk. Leden J. J. Sporry. II. G. Keppel Hesselink. W. Lasonder. SCIIERM-VEREENIGING »PR0 PATRI A." Opgericht 14 October 1897. Belast met het toezicht: De Eerste-Luitenant der Cava lerie J. M. Baron van Boecop. President, A. Diemont. Secretaris, J. Kampbuis Suermondt. Penningm, F. J. J. Baron van Heemstra. Leden H. L. E. G. Werner. L. II. A. Crommelin. H. L. Stennekes. A. II. W. van Blijenburgh. A. J. van Riemsdijk. A. Spree. 0. L. Baron Bentinck. II. D. Simon.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 99