ONS ZONNESTELSEL. 11 a it b Plankten: Circé (34). m geogr.m.: 33,171000 33,197000 36,668000 37,183400 57,272000 37,309000 37,373000 37,393000 39.265000 39,903000 60,173000 60,432000 64,961000 63,178000 63,276000 Pe 107,606000 197,286000 396,741000 621,234000 2,2133 3,1023 3,1463 3,4618 3,3308 3,8203 17,3072 17,6339 17,9879 4332-| 13307 7467 8111 Namen der Ilemelligchamen. .luno (3) Leda (38).... Laelitia (39) Ceres (1) Atalante (36). Pallas (2) Bellona (28)F cs Polyhymnia(33) 1 Leukolhea (38). r Kaliiope (22) 5 Psyche (16) Themis (21) Hygicia (10;. Euphrosyne(31 Onbenocmd(43) Onbenoenid(44) Onbenoemd (48; Onbenoemd (46) Jupiter (4 Wachters) Saturnus (8 Wacht, cn 2 ringen in een donk. binn.-riug). Uranus (6 W.) (4) Neptunus (2 Wacht.) De Komktei». van Encke de Vieo Urorsen d'Arrest Biela du Fave de Vico Olbers Halley Geniidd. afstand van de Zon. De waavne- /mingen nog te l onbepaald. inaardbaaust. Siderische Omloops tijd om de Zon, in dagen 139U I592| 1656 3 1666s 1683 16843 1687 1688' 17713 1800' 1812» 1825' 2033 2043-1 2048 De waarne ming. nog te onbepaald. 107393 306863 601273 in jaren 3,297 3,464 3,381 6,441 6,634 7,467 73.230 74,049 76,291 fciO O O O O -3 -a Wan ueer bekend. Namen der Ontdekker! a "c3 v- ca (-> "«5 ca CA c tp O 19294 6 April 1833 1 Sept. 1804 12 Jan. 1836 8 Febr. 1836 1 Jan. 1801 3 Oct. 1833 28 Maart 1802 2 Maart 1834 27 Oct. 1834 19 April 1833 16 Nov 1832 17 Maart 1832 3 April 1833 12 April 1849 22 Aug. 1834 15 Sept. 1836 27 Mei 1837 1857 27 Junij 1837 Van oudsher. Van oudsher. 13 Maart 1781 23 Sept. 1846 26 Nov. 1818 22 Aug. 1844 26 Febr. 1846 27 Jnnij 1831 27 Febr. 1826 22 Nov. 1843 20 Febr. 1846 1 Maart 1815 23Dee.l738(J Chacornac. Harding. Chacornac. Chacornae. Piazzi. Goldschmid. Olbers. Marth. Chacornac. Luther. Hind. De Gasparis. De Gasparis. Dc Gasparis. llind. Luther. Goldschmid. Pogson. Goldschmid. Herschel. Gulle (SS). Encke. De Vico. Brorsen. d'Arrest. Biela. Du Fayc. De Vico. Olbers. Palitzscb. Vermoedelijk 8 Wachters-, van 6 is het bestaan zeker, i) Yóór dc ontdekking door Gvi.le hebben Levereiek en Adams bet bestaan dezer planeet aangetoond. Eigenllijk ontdekte IIalley deze komeet bereids in 1682 op reis tusschcn Calais cn Parijs. De landbouwer Palitzscu wiens liefhebberij-studie de sterrekunde was, vond de komeet in 1758 lerug, cenc maand vroeger dan eenige sterrekundige van beroep

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1958 | | pagina 25