Het hegermuseum Schakel tussen volk en strijdkrachten door M. R. H. Calmeyer. Luitenant-Generaal van de Generale Staf b.d.; vm. Staatssecretaris van Defensie In de kunst heeft de kreet „L'art pour l'art", de kunst louter om zichzelf, opgeld gedaan. Ik geloof integendeel aan de dienende functie, ook van de kunst. Hoe dit echter ook zij, vast staat in ieder geval, dat nog niemand de leuze heeft aan geheven: „het museum voor het museum". Een museum is er ter wille van het publiek, beter gezegd van een publiek, groot of klein, massaal of select. Het is een tempel der muzen, de beschermsters van kunsten en wetenschappen, en deze willen niet alleen worden gehuldigd, zij willen ook steunen en bezielen. Welke steun en bezieling gaat er nu uit van het Nederlands Leger- en Wapen museum Wanneer wij beginnen met het laatste, later toegevoegde deel van de naam, dan geloof ik dat hier meer van steun, dan van bezieling sprake is en dat degenen, die worden gesteund, een nogal select gezelschap vormen. Dit gezelschap bestaat uit hen die, beroepsmatig of als amateur, studie maken van de ontwikkeling van de wapenen, die in de geschiedenis van de mensheid, van de knots van Kaïn tot de atoombom, een zo grote rol hebben gespeeld en nog steeds voortgaan te spelen. Het Armamentarium te Delft, staande onder dezelfde directie, dat een unieke verzameling bevat van de wapenen uit de Tweede Wereldoorlog, vormt in dit opzicht een verlengstuk van het Wapenmuseum te Leiden. Het is niet mijn bedoeling op dit aspect nader in te gaan, maar veeleer op dat, geboden door het Legermuseum, m.a.w. het museum van de Koninklijke Land macht. Ook deze is er niet ter wille van zichzelf, maar voor het gehele nederlandse volk, om dit in de gelegenheid te stellen zich - temidden der andere volkeren - in vrijheid en naar eigen aard te ontwikkelen. Als een bedreiging van het volks- 8

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Arma | 1966 | | pagina 11