MBHMMi Reproduktie naar plaat 38 uit Jacob de Geyn's „Wapenhandelinghe van Roers Musquetten ende Spiessen", uitgegeven in 1608 bij Robbert de Baudouz, te Amsterdam.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Arma | 1966 | | pagina 3