Canedo, A. Capa, R. Chandler, D. Child, H. Churchill Claretie, J. Clark, A Collection Delarue, J. „Dürer en zijn tijd" Edwards, T. J. Edwards, T. J. Edwards, T. J. Edwards, T. J. Eis, E. How Canedo draws the figure Images of war; with text from his own writings A traveller's guide to the battlefields of Europe; Volume I: Western Europe Heraldic design; a handbook for students The Years 1874-1965 Paris assiégé 1870 1871; récits de guerre Barbarossa; the Russian-German conflict 1941— 1945 „Uniformes Beiges"; Gendarmes, Guides, Gre nadiers Geschiedenis van de Gestapo; vert, uit het Frans door A. de Swarte Tentoonstellingscatalogus Rijksmuseum Am sterdam Mascots and pets of the services Military customs Regimental badges Standards, guidons and colours of the Com monwealth Forces Bollwerke Encyclopedie van Nederlandsch-Indië 8 delen Europa-erfgoed Exodus, A. (M. H. du Croo): Falls, C. (ed.) Fehrenbach, T. R. Foster, W. deel I: „Het oude Oosten en Griekenland" Het land van bij-ons-buiten Great military battles This kind of war; a study in unpreparedness How to do water colors; materials to use, and how to paint with water colors Brandt, C.D.J, en H. van Werveke, Wereldgeschiedenis; de geschiedenis der mens heid van de oudste tijden tot heden, delen I, II, III, IV French, V. How to draw and paint fashions Gaibi, A. L'arte bresciana delle armature; contributo alia sroria delle armi difensive italiane Galli, H. La guerre a Madagascar; histoire anecdotique des expéditions francaises de 1885 a 1895 Goerlitz, W. History of the German General Staff 1657— 1945; translated by Brian Bartershaw Goris, R. Bali; Atlas Kebudajaan; Cults and customs; Cultuurgeschiedenis in beeld Hatje, U. Gaade's stijlenboek; van de Antieken tot heden Heerdt, C. van Nederlandse en buitenlandse ridderorden en onderscheidingen Hoekstra, H. G. en E. Werkman; Nee en nog eens nee; fotoboek van het verzet 1940-1945 Holmes, C. A B C of lettering Jacobsen, H. A. Geschiedenis van de tweede wereldoorlog in foto's en documenten, delen 7 t/m 20 50 Jong, L. de De bezetting; 5 delen Kandler, G. Deutsche Armeemarsche Königlich Niederlandischer Dienst; Königliches Commissariat in der Schweiz; General Registrateur, 2 deien Haborus Album (Hongaarse editie over We reldoorlog I) The quest for India A history of Spanish firearms A history of the uniforms of the British Ar my; Delen I, II, III The Queen's Guards; Horse and Foot Nach Schlagworten geordnet und mit alpha- betischem Autoren-register; abgeschlossen Ja- nuar 1909 Guns; the development of firearms, air guns and cartridges; told in pictures Churchill: portrait of greatness 1965 The sword in the Age of Chivalry Ondergang; de vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom 1940 1945 Historischer Weltatlas Korea; the limited War Reports and papers read at the meetings of the Architectural Societies of the County of Lincoln etc. during the year MDCCCCXXI Dien Bien Phoe; keerpunt in Azië Rome ressuscitée; panorama d'une civilisation Verzameling 's Lands Glorie; vulgarisatie van de geschiedenis van België door het beeld, 6 delen Die Bayerischen Orden und Ehrenzeichen Infantry uniforms of the British Army 1660— 1790 Uniforms of the Scottish regiments Panorama der wereld in kleur, deel I Iwan de Verschrikkelijke; leven en werken van Dr. P. V. van Stein Callenfels, die uit beelden en stenen het verleden herschiep L'arte Milanese dell' armatura Atlas algemene en vaderlandse geschiedenis Aquarelleren Etymologisch woordenboek; waar komen onze woorden vandaan Historische W. P. encyclopedie, 3 delen Spieghel der zeevaerdt; Leyden 1584— 1585; theatrum orbis terrarum; a series of atlases in facsimile; first series, volume IV Kornel, T. Landstrom, B. Lavin, J. D. Lawson, C. C. P. Legge-Bourke, H. Militarische Bücher Moore, W. Morin, R. Naam- en ranglijst der officieren, Oakeshotte, R. E. Presser, J. Putzger, F. W. Rees, D. Roy, J. Salvan, I. et R. Caporali (eds): Schoonjans, J. Schreiber, G. Smitherman, P. H. Smitherman, P. H. Standaard-Encyclopedie; Swanenburg, B. D. Thomas, B. en O. Gamber: Vermaseren, B. A. Volkers, A. Vries, J. de Vries, Ph. de en Th. Luykx (eds): Waghenaer, L. J. 51

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Arma | 1966 | | pagina 54