Inhoud Pag. Titelpagina 1 Inhoudsopgave 3 Samenstelling Bestuur van de Stichting 'Het Nederlands Leger en "Wapenmuseum Generaal Hoefer' 5 Ten geleide door G. H. J. M. Peynenburg 7 Het Legermuseum Schakel tussen volk en strijdkrachten door M. R. H. Calmeyer 8 Een bourgondisch harnas door Drs. R. B. F. van der Sloot 11 Topprestaties van oude en moderne geschutbouw Het mysterie der ballistische reuzen door K. B. C. Görlitz 15 De uniform van de Prins van Oranje in de Slag bij "Waterloo door Dr. F. G. de Wilde 19 De conservering van de vlaggen van het Legermuseum door Ir. Johanna M. Diehl 22 Modernisering expositie Het Churchill Memorial door A. C. Paardekooper 29 Herinrichting zaal (le gedeelte 'Indische Zalen'): Voorbereidende werkzaamheden 32 Toelichting door A. C. Paardekooper 34 Uitvoering door Drs. R. B. F. van der Sloot 36 Uitgevoerde reparaties Schilderijen in bruikleen ontvangen van H. M. de Koningin door A. C. Paardekooper 38 3

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Arma | 1966 | | pagina 8