209 het noodig is de patrouilles weder inbrengen, enz. (1) Rondzien op het terrein. Het kiezen van geschikte punten ter waarneming. Normaal marschvorm der veiligheidstroepen eener compagnie 137). 91. Rondzien op het terrein werd den recruten bij de eerste oefeningen geleerd (1 M.) en later toegepast bij den voorpostendienst; meer dan op veldwacht zullen zij dit thans noodig hebben, nu zij voortdurend verschillend terrein voor oogen krijgen. "S eibinding houden toch, hen bij de vorige oefeningen geleerd, zal eerst zijn nut hebben als het samengaat met een wakend oog op het terrein. Blijft eene patrouille achter een heuvel in plaats van er vóór te gaan, dan kan aan den anderen kant een groote vijandelijke macht staan, die ongezien wordt voorbijgetrokken. Blijft zij onder aan den heuvel in plaats van er op te gaan, dan ziet zij geen vijf passen ver, terwijl zij boven een uitzicht zal hebben van 2000 M. Iedere patrouille moet zoodanig marcheeren, dat zij zoo mogelijk ver en veel kan zien. 92. Na deze bespreking wordt voorgesteld de normaal marschvorm der veiligheidstroepen eener compagnie 137). De hoofdcolonne gemarkeerd door vlaggen, de voortroep zoomede de dekking op de flanken en in den rug gevormd door geoefenden; de doorzoekings- patrouilles door recruten. Bespreking dezer opstelling j het leeren der benamingen der ver schillende detacheeringen, enz. in den geest van 15 I. 93. Aanmarcheeren. Leider volgt met de overige recruten achter de doorzoekingspa- trouilles, wijst er op hoe de spits moet marcheeren en bespreekt hare verplichtingen 129, punt 1.) Hij laat de spits halt houden. De overige patrouilles handelen evenzoo, ten einde de verbinding niet te verliezen. Leider gaat na, of 1887, Dl. II. teekenen hierbij aan, dat we die lange keten niet laten vormen, omdat liet ons oordeel is dat het marcheeren in zulle een uitgebreide keten veel zijne toe passing in de werkelijkheid zal vinden, maar alleen om de recruten allen tegelijk deze oefening te doen medemaken.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 218