347 Dat het drukken op het commando: vuur 108) snel op volgend doch geleidelijk moet plaats hebben, is onduidelijk en strijdt tegen zich zelf; geleidelijk toch sluit snel opvolgend uit en omgekeerd. Om een rustig schot te verzekeren, het stil liggen der geweren te bevorderen en het rukken te voorkomen, wordt bepaald vereischt, dat de vingers geleidelijk gesloten worden en hierdoor de trekker langzaam teruggebracht. Om dit nog meer te begunstigen, is het zelfs aan te bevelen het commandovuur, in afwijking van de andere uitvoeringscommando's, eenigszins aan te houden, zooals bij de artillerie gebruikelijk is. Dat de geweren hier reeds na het afgeven van het schot zonder verder commando herladen worden, is zeer zeker veel beter en in overeenstemming met het uitvoeren der vuren in de volgende af- deeling en volgende scholen. Door het vervallen van het com mando: Om te vuren knielen, heeft de uitvoering van de vuren in knielende houding eenige wijziging ondergaan. Het reglement spreekt alleen van vuren, indien de recruten in knielende houding zijnalsof niet juist die houding veelal aangenomen wordt, om meer gedekt en rustiger vuur te kunnen afgeven. Door het vervallen van dat commando zal men nu bij geladen geweren eerst moeten laten knielen en daarna vaardig doen makentwee commando's zijn dus noodig in plaats van één. De eisch voor de te bereiken snelheid van vuren is van minstens negen tot zes schoten in de minuut teruggebrachteene aanmerkelijke vermindering, te meer opvallend nu er een algemeen streven bestaat om de vuren door snelladers en repeteergeweren tot de grootst 1110- geljjke snelheid op te voeren. Was de voorwaarde van het oude reglement, dat na het laden der geweren minstens negen schoten in de minuut geregeld afgegeven zouden worden, voor salvovuren zeker te overdreven en gewoonlijk onbereikbaar, zes schoten moet wel als een minimum beschouwd worden voor goedgeoefende man schappen. Het lossen van 6 a 7 schoten, zooals bij de schietoefe ningen voor pelotonsvuur is voorgeschreven, kan met gemak bereikt worden, mits de bedrevenheid in het laden niets te wenschen overlaat. Het aanleggen in schuine richting is eene goede oefening, die in het oude reglement ontbreekt. De recruten moeten bij het ophouden

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 356