419 dat het doelmatiger is de even nummers de gelederen té doen herstellen, vóórdat zij tot den opmarsch overgaan. Het nieuwe voorschrift in 143 omtrent het veranderen van strekking onder een anderen hoek dan 90° is goed vroeger gebeurde dit natuurlijk ook, maar toen was het niet reglementair aangegeven. Het overgaan tot den flankmarsch op één gelid en het herstellen tot twee gelederen is nu ook vastgesteld, wat zeer zeker de regelmatigheid dier bewe ging kan bevorderen. Ongelukkig is de omschrijving weer verward; de recruten van het rechtergelid kunnen zich slechts op hunne plaatsen begeven, naarmate het linkergelid doormarcheert; dit is in §144 echter zeer onduidelijk aangegeven. Ook de uitvoering van de beweging bij stilstaande klassen is in die paragraaf onvolledig, terwijl ze in 145 geheel ontbreekt. Marcheert eene afdeeliog op één gelid uit de flank, dan kan het ook uoodig zijn naar beide zijden front te makenin het reglement is dit niet aangegeven. Het veranderen van directie van eene op één gelid uit de flank marcheerende klasse 146) moet op commando uitge voerd kunnen worden. Het commando: Hoofd der colonne rechts „(links) Marsch" is goedhet kan ook gebruikt worden voor eene colonne op meer dan een gelid en dus het commando van 143 vervangen. Bij den gewonen flankmarsch, hetzij op één gelid dan wel op twee gelederen, bedraagt de afstand van man tot man slechts 35 cM., gemeten van borst tot rugde manschappen hebben daardoor te weinig vrijheid van beweging en kunnen het geweer niet behandelen, vooral in volle wapenrusting en met omgehangen ransel. Wel moet de flankmarsch met verdubbelde rotten regel zijn en wordt de afstand dan voldoende 1 M.), maar niet altijd is deze toe te passen. De verlenging, die steeds ontstaat bij een flankmarsch, waar niet met verdubbelde rotten kan gemarcheerd worden, is dus natuurlijk en zelfs niet geheel te vermijden. Daarom zouden we die verlenging reglementair willen vaststellen en de bepaling maken, dat bij een flankmarsch op één of twee gelederen steeds dubbele afstand ge nomen wordt en bij het halt houden weer tot den oorspronkelijken afstand opgesloten.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 428