450 echter door proeven moeten worden uitgemaakt. Zonder het gewicht van den zadel te vermeerderen, kunnen de stegen worden vervaardigd van staalplaat, d. 0.001 M., waardoor de stevigheid van den zadel zeer zou worden gebaat. Stalen stegen hebben bovendien het voordeel boven houten, dat ze gemakkelijker kunnen worden gemaakt, terwijl, wanneer het blijkt dat ze bij een paard niet passen, men ze door versmeden den gewenschten vorm kan geven. Bovendien zijn stalen stegen dunner dan houten, hetgeen het voordeel geeft dat de ruiter de beenen dichter bij het paard kan brengen. Mantelzakken. Het onhandigste en meest, hinderlijke harnachements- voorwerp is zeker de mantelzak. Den ruiter belemmert het in de hoogste mate bij het opstijgen en bezorgt hem dikwijls een gescheurde pantalon, indien de onder de klep geborgen schoenen maar het minste naar buiten schuiven. De mantelzak is te beweeglijk, kan te veel heen en weder schuiven en naar welgevallen op en neder dansen. Dat dit in de hoogste mate aanleiding moet geven tot onrust en doorgaan bij zenuwachtige paarden, spreekt van zelve. Zoolang echter de Engelsche zadel bij de artillerie in gebruik blijft, kan men den mantelzak moeielijk afschaffen, tenzij men dien zadel van een aangeschroefden Mg. lepel voorziet. In dat geval zou de mantelzak vervangen kunnen worden door een onbeweeglijk voorwerp. Een mantelzak als in Nederland in gebruik is, doch dan vervaardigd van eene waterdichte stof, zou veel doel matiger zijn en ook minder wegen, dan de thans in gebruik zijn de mantelzak. Staartriemen. Deze tuigdeelen zijn bij de cavalerie geheel over bodig. Het feit toch dat de artillerieofficieren tot nu toe bij wandel ritten en bij alle exercitiën (met uitzondering van die waarbij marsch- tenue werd gelast) zonder staartriem hebben gereden, zonder dat dit ooit aanleiding tot ongelukken heeft gegeven, bewijst voldoende da'' voor rijpaarden geen staartriemen noodig zijn. De rijpaarden der artillerie moeten echter ook kunnen invallen als trekpaarden, en hebben dan noodzakelijk een staartriem noodig. Medevoeren van de revolver. Dit wapen wordt bij de cavalerie geborgen in den revolverholster, die aan den gordel wordt bevestigd. Bij de artillerie daarentegen wordt de revolver in een holster ge-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 459